მანქანა დანადგარის შეძენა გსურთ თუმცა არ ხართ დარწმუნებული მის ხარისხში ან/და გაინტერესებთ მისი საბაზრო ფასი?

ისარგებლეთ Bizon.ge-ს ექსპერტიზით და დამოუკიდებელი მომსახურებით!

ჩვენ უმოკლეს ვადებში სრულფასოვნად შევამოწმებთ მანქანა-დანადგარების ტექნიკურ მდგომარეობას და მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობითა და აპრობირებული მეთოდოლოგიების გამოყენებით განვსაზღვრავთ საბაზრო ფასს.

 • როგორ ვმუშაობთ?
 • ინდუსტრიები
 • პაკეტები და ტარიფები
 • ექსპერტიზა
 • On-Screen შეფასება
 • Flee-ს შეფასება
 • განცხადების გაგზავნა
მძიმე სამშენებლო ტექნიკა
ამწეები/დამტვირთველები
სატვირთო ტრანსპორტი

ჩვენი გუნდი 2010 წლიდან სპეციალიზირდება მანქანა დანადგარების ინსპექტირებასა და სავაჭრო ოპერაციებში.

ზოგ შემთხვევაში დისტანციური შეფასება შესაძლოა საკმარისი იყოს ღირებულების განსაზღვრისთვის. ამ შემთხვევაში მომსახურების ღირებულება გაცილებით დაბალია.

ინდივიდუალური მიდგომა გამოიყენება იმ შემთთხვევაში როდესაც რამოდენიმე ან მრავალი აქტივია შესამოწმებელი/შესაფასებელი

პაკეტები და ტარიფები
 • მძიმე სამშენებლო ტექნიკა

  სატვირთო ტრანსპორტი

  ამწეები/დამტვირთველები

 • ჩვენი გუნდი 2010 წლიდან სპეციალიზირდება მანქანა დანადგარების ინსპექტირებასა და სავაჭრო ოპერაციებში.

 • ზოგ შემთხვევაში დისტანციური შეფასება შესაძლოა საკმარისი იყოს ღირებულების განსაზღვრისთვის. ამ შემთხვევაში მომსახურების ღირებულება გაცილებით დაბალია.

 • ინდივიდუალური მიდგომა გამოიყენება იმ შემთთხვევაში როდესაც რამოდენიმე ან მრავალი აქტივია შესამოწმებელი/შესაფასებელი

 • როგორ ვმუშაობთ?
 • ინდუსტრიები
 • პაკეტები და ტარიფები
 • ექსპერტიზა
 • On-Screen შეფასება
 • Flee-ის შეფასება
 • განცხადების გაგზავნა

ონლაინ დახმარება