• მომწოდებელი
  • ინტერტექნიკსი
  • საქმიანობის მოკლე აღწერა
  • Intertechnics LTD-ის მთავარი მიზანია საბაზრო წილისა და კომპეტენტუნარიანობის შენარჩუნება ცვალებად ქართულ ბაზარზე. კომპანია პარტნიორობს მოწინავე საგზაო-სამშენებლო ტექნიკის მწარმოებელ ბრენდებთან 2005 წლიდან. ეს ურთიერთობები უზრუნველყოფს ინოვაციებისა და უმაღლესი ხარისხის ტექნიკის შემოდინებას ქართულ სამშენებლო სივრცეში. პარტნიორობის პირველ ეტაპს არსებულ და პოტენციურ კლიენტებთან წარმოადგენს ინფორმაციის წვდომადობა და სანდოობა მოთხოვნად პროდუქციაზე. ჩვენი ჯგუფი დაკომპლექტებულია პროფესიონალებით, რომლებიც ყოველწლიურად გადიან გადამზადებას და იღრმავებენ გამოცდილებას, უშუალოდ პარტნიორი ფირმების ეგიდით გამართულ ტრენინგებზე

ონლაინ დახმარება